De op deze website getoonde informatie wordt door Skadi Consult B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Skadi Consult B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Skadi Consult B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Skadi Consult B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Skadi Consult B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Skadi Consult B.V. opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Skadi Consult B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Skadi Consult B.V. niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Skadi Consult B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Skadi Consult B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Skadi Consult B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.